เสื่อกกจันทบูร พอเพียงบนวิถีสตรีมารดาพิทักษ์

เสื่อกกจันทบูร พอเพียงบนวิถีสตรีมารดาพิทักษ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี