วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) ศึกษาดูงานการขับเคลื่อน ปศพพ.ในสถานศึกษา

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาณ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี

หนังสือและบทความที่คุณอาจสนใจ