วันที่ 11 กันยายน 2563 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชั้น ม.2 " รักษ์บ้าน รักษ์ถิ่น มีจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ " ตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชั้น ม.2 จำนวน 127 คน " รักษ์บ้าน รักษ์ถิ่น มีจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ " โดยการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แผ่นดินและกำจัดวัชพืชในสวนป่าไม้พะยูง ณ อุทยานธัมมธโรนุสรณ์ อ.มะขาม จ.จันทบุรี ตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา

หนังสือและบทความที่คุณอาจสนใจ