ชุมชนบ้านบ่อเจ็ดได้ปลูกผักปลอดสารพิษ
อดีตที่ผ่านมาของชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก การเพาะปลูก

  ประวัติการเพาะปลูก

              


       ในช่วงปี พ.ศ. 2504 นิยมปลูกแตงโม พันธุ์แตงดำ (สูญพันธุ์) ขนาด 15 กิโลกรัมต่อลูก ปลูกโดยการขุดหลุม แล้วใช้ปุ๋ยเป็นขี้วัว เก็บแล้วขนลงเรือไปทางคลองละงู ขึ้นที่สะพานสองในตลาดละงู (สาเหตุที่นิยมปลูกแตงโมเนื่องการขนส่งในสมัยนั้นต้องใช้เรือ แตงโมเป็นผลไม้ที่ขนส่งได้ง่าย) ต่อมาก็ได้เปลี่ยนมาเป็นปลูกปลูกแตงโมพันธุ์แตงดำกา  

ในช่วงปี พ.ศ. 2522 ก็หันมานิยมปลูกแตงโม พันธุ์แตงลาย(พันธุ์จินตหรา)ปัจจุบันปลูกแตงโม พันธุ์แตงดำกินรี