ตะลึง! กลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองเปียะมีเงินหมุนเวียน ร้อยกว่าล้าน

ทางกลุ่มได้เดินทางไปศึกษาดูงานของกลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองเปียะ เพื่อไปศึกษาและเรียนรู้กระบวนการ วิธีการ จัดการของกลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองเปียะ ทําไม! ถึงกลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองเปียะมีเงินหมุนเวียนเป็นร้อยๆล้าน