ถอดบทเรียนสงขลาส่องแสง : “สืบงานสาน” เปลี่ยนชีวิตเด็กช่าง สู่นักวางแผนเพื่อชุมชน