ร้อยพลังเยาวชน ร้อยพลังสังคม

 
หนังสือ "ร้อยพลังเยาวชน...ร้อยพลังสังคม" เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการขับเคลื่อนพลังเยาวชน เพื่อสื่อให้สังคมเห็นว่า เด็กและเยาวชนมี "พลัง" มหาศาลในตัวเอง ถ้าผู้ใหญ่ส่งเสริมเด็กและเยาวชน ไปในทางเปิดโอกาส หรือส่งเสริมให้เขาลงมือฝึกฝน ทำสิ่งสร้างสรรค์ โดยลงมือทำด้วยตัวเอง คิดเอง และเรียนรู้จากประสบการณ์ที่พบเจอได้ด้วยตัวเอง เยาวชนเหล่านี้ก็จะเติบโตเป็นคนที่กล้าคิด กล้าทำ มีความสามารถทำกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำเพื่อผู้อื่น ทำเพื่อสังคม
ดาวน์โหลด: doc_1337703791358114774.PDF