พลังเยาวชนคน ICT : I can do , you can think

 
หนังสือถอดบทเรียนเส้นทางชีวิตและความสำเร็จของเยาวชนไทย เนื่องในงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2 “แบ่งปัน ... เพื่อเปลี่ยนแปลง”
ดาวน์โหลด: doc_1337703791358114774.PDF