พลังเยาวชน พลังแห่งการเรียนรู้

 
พลังเยาวชน พลังแห่งการเรียนรู้ ปฏิรูปการเรียนรู้: สร้างพลังการเรียนรู้ของเยาวชน พลังเยาวชน พลังแห่งการเรียนรู้ ปฏิรูปการเรียนรู้: สร้างพลังการเรียนรู้ของเยาวชน หนังสืองานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2