พลังเยาวชน รักษ์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้ แบ่งปัน พลังเยาวชนร่วมรับมือโลกร้อน

 
หนังสือถอดบทเรียนเส้นทางชีวิตและความสำเร็จของเยาวชนไทย เนื่องในงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2 “แบ่งปัน ... เพื่อเปลี่ยนแปลง”