มหกรรม พลังเยาวชน พลังสังคม "ร่วมสร้างประเทศไทย...ด้วยการให้"

 
หนังสือ พลังเยาวชน พลังสังคม "ร่วมสร้างประเทศไทย...ด้วยการให้" เล่มนี้มีวุตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมองค์กรเครือข่ายที่ทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ในด้านต่างๆ