เชิญเข้าร่วมรับการอบรม สถานศึกษาพอเพียง
สพป.ขอนแก่น เขต 3 และ สพม. เขต 25 เชิญ ผู้บริหาร 1 (ท่าน) / คุณครู (ร.ร.ละ2ท่าน)/ นักเรียน(ร.ร.ละ 3 คน)

เข้าร่วมรับการอบรมเพื่อพัฒนาสู่สถานศึกษาพอเพียง ณ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 3