เชิญพบกับภารกิจอันน่าตื่นเต้นของพวกเขา.. เยาวชนพัฒนาจิตอาสาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี