กิจกรรม ยิ้มไหว้ ทายทัก หนึ่งในโครงการ ลูกฟ้าขาว งามอย่างไทย วินัยเป็นหนึ่ง

กิจกรรม ยิ้มไหว้ ทายทัก หนึ่งในโครงการ ลูกฟ้าขาว งามอย่างไทย วินัยเป็นหนึ่ง ค่ะ เราทำกิจกรรมนี้ หลังเข้าแถวเคารพธงชาต ในตอนเช้า ทุกวัน อังคาร พุธ และ พฤหัสบ่ดี เนื่องจากว่าทั้ง 3 วันนี้ เราต้องแถวเคารพธงชาติในหอประชุม เพื่อทำกิจกรรม นั่งสมาธิ และสวดมนต์ ไหว้พระ ก็เลยได้นำ กิจกรรมตรงนี้แทรกเข้าไปด้วยค่ะ พี่ๆ น้องๆ ในโรงเรียน ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีเลยล่ะคะ :)