เฮ้ย!! นี่มันน้ำหมักชีวภาพ

สมาชิกทุกคนในโครงการได้เริ่มลงมือในการทำน้ำหมัความรู้เกี่ยวกับการทพกชีวภาพ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยสมาชิกทุกคนให้ความเป็นอย่างดี โดยได้มีวิทยากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำหมักชีวภาพจากเทศบาลเมืองขลุง มาให้การแก่พวกเราทุกคน แล้วเราจะมาดูกันว่า ผลสำเร็จหลังจากการทำน้ำหมักแล้ว จะเป็นอย่างไร ติดตามข่าวได้ในข่าวหน้า