การสรุปโครงการเราอาจจบแต่สิ่งที่เราได้จะไม่มีเลือนหายไป 

ถึงแม้ว่าการสรุปโครงการของพวกเราจะจบไปแล้วเมื่ไม่นานมานี้แต่โครงการของเรายังไม่จบทุกอย่างยังดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องและจะไม่หยุดยั้งความเป็นจิตอาสาของพวกเราชาวจิตอาสาลาซาลจันท์  ต้องขอขอบคุณพี่ๆในฝ่ายต่างๆที่คอยให้การดูแลพวกเรามาตลอดการทำงานในหลายเดือนที่ผ่านมา   คอยดูแล   ให้กำลังใจ    คอยติดตามการทำโครงการอย่างใกล้ชิด   ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันก็ตาม  และเมื่อตอนนี้การสรุปค่ายของของพวกเราได้จบลงก็เหมือนการเริ่มต้นการสานต่อโครงการด้วยความรู้และหลักคิดที่พวกพี่มอบให้  แล้วนำมาเป็นภูมิคุ้มกันในการทำงานต่อๆไป

­