ขยายผลการอบรมเว็บไซต์เศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียนแกนนำ

­

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ครูแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง ได้ขยายผลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง การอบรมเว็บไซต์เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2

­