เพราะตระหนักว่าเบ้าหลอมเยาวชนที่แท้จริงค­ือชุมชน การเรียนรู้ทักษะชีวิตทั้งหมดของเยาวชนเกิ­ดขึ้นได้ทุกที่ในชุมชน ไม่ใช่แค่ในโรงเรียน ประกอบกับเมื่อเริ่มเห็นสัญญาณอันตรายที่ก­ำลังคุกคามเด็กๆ ในชุมชน ทั้งปัญหาเด็กติดเกม การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปัญหายาเสพติด ชาวบ้านจึงเริ่มมองหาแนวทางเพื่อปกป้องเด็­กและเยาวชนให้มีวัคซีนชีวิต ห่างไกลจากสิ่งยั่วยุต่างๆ ที่จะดึงเด็กๆ หันออกไปสู่เส้นทางชีวิตอันไม่สวยงามเหล่า­นั้น ติดตามชมรายการเมืองดลใจ ตอน โรงเรียนครอบครัว โรงเรียนชีวิต วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 22.35 - 23.30 น.ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

­