เทศกาลหรือกิจกรรมใดๆ ชาวบ้านมักล้อมวงกินเหล้า เป็นภา พชินตาของสังคมบ้านเรา จะไม่เป็นไร หากการสังสรรค์ไม่ก่อให้เกิดปัญหามากมายตามมา ที่ อบต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ “นายสมเกียรติ สาระ” หัวหน้าสำนักงานปลัด บอกว่าพื้นที่นี้ก็เช่นกันประสบปัญหาชาวบ้านดื่มสุรา ทะเลาวิวาท เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ จึงเกิดแนวทางรณรงค์ลดอัลกฮอลล์เริ่มจากการจัดงานอภิธรรมศพก่อนเห็นว่าได้ผล ลดการดื่มสุราและค่าใช้จ่ายของชาวบ้านลงไปเยอะ หลังจากแกนนำเยาวชน ต.หนองอียอกลับจากค่ายนักถักทอชุมชนรุ่นเยาว์ ที่ จ.ขอนแก่น จึงได้หารือร่วมกันในการร่วมกันรณรงค์ในทุกเทศกาลหรือกิจกรรมของชุมชน

 

­

กลุ่มเยาวชนคนอาสาหนองอียอ เป็นการรวมตัวของเยาวชนเริ่มมาได้ 5-6 ปี ตั้งแต่มีแกนนำรุ่นแรก “เขียว สุริยา ดวงศรี” ที่ขณะนี้ได้ผันตัวไปเป็นพี่เลี้ยง คอยให้คำปรึกษาและดึงเยาวชนเพื่อมาเป็น “จิตอาสา” ให้กับชุมชน สำหรับโครงงานรณรงค์ลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นโครงงานของเยาวชนที่กลับมาจากการเข้าค่ายและเห็นดีด้วยที่จะช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ในชุมชน โดยมีเครือข่ายปลอดบุหรีและเหล้า สคร.ให้การสนับสนุนอุปกรณ์รณรงค์ โดยเริ่มจากงานแข่งกีฬาของตำบล ที่โรงเรียนบ้นโนนเซียง หมู่ 4 “ยะ” หรือนายสิริชัย พร้อมดี จากโรงเรียนหนองอียอวิทยา อายุ 19 ปี ในฐานะแกนนำเยาวชน เล่าว่า ตนและเพื่อนๆ ช่วยกันจัดทำบูธประชาสัมพันธ์แจกแผ่นโปสเตอร์ สติ๊กเกอร์ ลูกโป่ง มีข้อความรณรงค์ให้ลด ละ เลิก แอลกอฮอล์ โดยพุ่งเป้าไปที่ผู้ใหญ่และให้เพื่อนๆ น้องๆ ช่วยกันเดินรณรงค์ และมีการเล่นเกมส์แจกของรางวัลให้กับเด็กๆ “ทีแรกพวกเราก็ตื่นเต้นว่าจะมีใครมาร่วมเล่นกับเราไหม เพราะเป็นครั้งแรกที่จัดกันแบบมีบูธนิทรรศการ” แต่ปรากฏว่ามีน้องมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ผู้ปกครองก็ให้ความสนใจ ถึงแม้จะยังไม่รู้ว่ารณรงค์ได้ผลหรือไม่ แต่ “ยะ” ก็มั่นใจว่าหากทำกิจกรรมแบบนี้ในชุมชนบ่อยๆ ก็จะซึมซับโดยเฉพาะเด็กๆ ที่จะได้มีความรู้เรื่องโทษของการดื่ม “ผมคิดว่าถ้าเราทำกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆ น่าจะทำให้ตื่นตัวและเกิดการซึมซับได้นะครับ”

ส่วน “อี้-สุรชัย ด้วงโพธิ์” อายุ 23 ปี แกนนำเยาวชนตั้งแต่รุ่นแรกๆ ก็มาช่วยงานนี้ยังขะมักเขม้น “ผมว่าการให้น้องๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์จะทำให้เด็กๆ ได้ตระหนักว่าแอลกอฮอล์ ดีหรือไม่ดีอย่างไร ส่วนผู้ปกครองก็จะเกิดความตระหนัก แต่คิดว่าการที่เด็กมารณรงค์ให้กับพ่อแม่เป็นเรื่องดี แต่ก็ยากเพราะพอเราไปบอกก็เหมือนเป็นเด็กมาสอนผู้ใหญ่ ก็คิดว่าถ้าหากมีผู้ใหญ่ที่เลิกแอลกอฮอล์ ได้แล้วและไปช่วยรณรงค์ด้วยจะยิ่งทำให้เกิดความสำเร็จได้ง่าย ส่วนเยาวชนที่มาร่วมกับผู้ใหญ่นี่ ผมคิดว่าดีนะครับ ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วย และผมคิดว่าเด็กๆ ก็ได้มาช่วยกันทำความดี และได้วิชาการความรู้เรื่องของเหล้า บุหรีไปก็น่าจะเป็นประโยชน์กับตัวเด็กโดยตรงด้วย” อี้เสริมว่าตนและน้องๆ ไม่ทำเฉพาะแค่รณรงค์เรื่องเหล้า บุหรี่เท่านั้น เด็ก และเยาวชนในชุมชนรวมกลุ่มกันเป็นจิตอาสาช่วยงานชุมชนทั้งงานบุญและงานทั่วไป เช่น ช่วยกันเก็บขยะในชุมชน บริเวณวัดการช่วยกันปลุกจิตอาสาในใจให้กับเด็กในชุมชน

สำหรับ อบต.หนองอียอกับกลุ่มเยาวชน เกิดเป็นพลังเหนียวแน่นช่วยกันพัฒนาชุมชน หลังจากเข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ตั้งแต่ระยะที่ 1 ถึง ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว ดำเนินงานโดยสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา สนับสนับโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (สพบ.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย หลังจากใช้เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ที่มองเห็นศักยภาพของเยาวชนและเปิดโอกาส สนับสนุน ส่งเสริม จนสามารถรวมกลุ่มจนกลายเป็นพลังสำคัญของชุมชนในวันนี้.


“สมเกียรติ” กล่าวว่า การที่อบต.หนองอียอได้ร่วมกับกลุ่มเยาวชนคนอาสาหนองอียอ และพาเด็กๆ ทำกิจกรรมรณรงค์หวังว่าจะได้สร้างความตระหนักให้เกิดกับเด็กในเรื่องโทษของแอลกอฮอล์ ในส่วนของผู้ปกครองเอง เมื่อมีเยาวชนเข้ามาร่วมก็ก่อให้เกิดกระแสปลอดเหล้าในครอบครัวเพิ่มขึ้น นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการรณรงค์เรื่องนี้อย่างจริงจัง

วันนี้เริ่มเห็นผลชาวบ้านเริ่มเกิดความสนใจในโครงการฯ นี้ ผลที่ได้อย่างน้อยตอนนี้ ได้ก่อให้เกิดกระแสในชุมชนเท่านี้ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้ว สำหรับโครงงานรณรงค์ลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นความตั้งใจแน่วแน่ของเยาวชนที่จะช่วยทำให้บ้านตัวเองปลอดเหล้าร้อยเปอร์เซนต์ ไม่ใช่ทำแค่ครั้งสองครั้ง แต่จะทำต่อเนื่องตลอดปี ทุกเทศกาล งานบุญ หรือ กิจกรรมย่อยในชุมชน จะเห็นเยาวชนนำบูธไปตั้งและรณรงค์อย่างจริงจัง ภาพใหม่ที่เกิดขึ้นในชุมชน แนวคิดดีๆ แบบนี้น่าปรบมือให้จริงๆ.