วีดีทัศน์ นำเสนอหลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว

­

วีดีทัศน์ นำเสนอหลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว

จากงาน ตลาดนัดความรู้ อปท. : เชื่อมร้อย ถักทอ พลังท้องถิ่น สร้างพลังเยาวชน
ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558
ณ โรงแรมวาสิฎฐี ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และ ศูนย์เพาะพันธุ์พืชเลี้ยง จังหวัดสุพรรณบุรี

ชมวีดีโอทั้งหมดของงานได้ที่ : https://goo.gl/zWLaFV
ชมข้อมูลกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ : https://goo.gl/NVnI2T

­

ดาวน์โหลด: cats.jpg