วีดีทัศน์ การพัฒนาเด็กประถมศึกษา

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว

ในงาน ตลาดนัดความรู้ อปท. : เชื่อมร้อย ถักทอ พลังท้องถิ่น สร้างพลังเยาวชน

ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558

ณ โรงแรมวาสิฎฐี ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และ ศูนย์เพาะพันธุ์พืชเลี้ยง จังหวัดสุพรรณบุรี

ชมวีดีโอทั้งหมดของงานได้ที่ : https://goo.gl/zWLaFV

ชมข้อมูลกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ : https://goo.gl/NVnI2T

­

ดาวน์โหลด: capture-20151127-184728.png