อ่านข่าวออนไลน์ได้ที่ : เยาวชนไทยชนะเลิศ อันดับ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้พิการ

­