สนุกกับการเรียน ในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช


        
หนังสือสนุกกับการเรียนในศตวรรษที่ 21 เล่มนี้รวบรวมจากบันทึกในบล็อก www.gotoknow.org/blog/council ระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2555 รวม 71 บันทึกในเวลา 79 วัน โดยตีความจากหนังสือ Student EngagementTechniques : A Handbook for College Faculty เขียนโดยศาสตราจารย์Elizabeth F. Barkley แห่ง Foothill College รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาลงเผยแพร่ในบล็อกวันละ 1 บันทึกเกือบทุกวัน เป็นการทำงานด้วยความสนุกสนานและได้รับความรู้มาก ด้วยความหวังว่าผลงานชิ้นนี้จะช่วยชี้ทางให้ครู/อาจารย์เห็นลู่ทางช่วยเหลือ นักเรียน/นักศึกษาที่ไม่สนุกกับการเรียนให้เปลี่ยนมาเรียนอย่างสนุกสนานได้ และที่สำคัญเกิดการเรียนรู้ในระดับที่ลึกและเชื่อมโยงได้ที่เรียกว่า “เรียนรู้แบบรู้จริง” (MasteryLearning)