หัวข้อข่าว: รักษ์ป่าต้นน้ําผ่านผลงานศิลปะ

ขอบคุณ : หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 1 มกราคม 2557
คอลัมน์: จุดประกาย/โซไซตี้