เมื่อวันที่ 15-16 กพ. 2557 ที่ผ่านมานี้ กลุ่มฟรีด้อมโปรเจคเชียงราย ได้ไปเดินสํารวจป่าชุมชน

พวกเราไปเดินสํารวจป่าชุมชน เพื่อค้นหาต้นไม้ใหญ่ที่หลงเหลืออยู่ในป่าชุมชนของพวกเรา ในการไปครั้งนี้พวกเราได้ทําแผนที่ต้นไม้ใหญ่ไปด้วย อาจจะไม่มีลุงโจ้ไปด้วยเพราะลุงเขาไม่ว่าง แต่พวกเราก็ไปทําในสิ่งที่ทําได้ด้วยตัวเองก่อน วันนี้ก็เลยได้แค่แผนที่ต้นไม่ใหญ่มาค่ะ