วันที่ 08/03/2014 กลุ่มฟรีด้อมโปรเจคเชียงารย ได้ทำการเดินสำรวจต้นไม้ใหญ่ในป่าชุมชนเป็นครั้งที่ 2

วันที่ 08/03/2014 กลุ่มฟรีด้อมโปรเจคเชียงารย ได้ทำการเดินสำรวจต้นไม้ใหญ่ในป่าชุมชนเป็นครั้งที่ 2 ได้เก็บชื่อของต้นไม้ ลักษณะของ ลำต้น ผล ใบ และดอกของต้นไม้ใหญ่ และลักษณะทางกายภาพที่ต้นไม้จะเจริญเติบโตได้ดี โดยมี นาย บุญชู นาลัย  ปราชญ์ชุมชนที่พากลุ่มพวกเราเดินเขาได้สำรวจป่าในครั้งนี้ โดยได้เก็บข้อมูลทั้งหมดจำนวน 16 ต้น แต่ด้วยเวลาที่จำกัดจึงยังเหลือต้นไม้ใหญ่ที่ยังคงไม่ได้เก็บข้อมูลยู่มากและกลุ่มของพวกเราจะทำการเก็บข้อมูลในครั้งต่อไป