มาร่วมกันฟื้นฟูป่า

ร่วมทอดผ้าป่าต้นไม้และอาบน้ำผู้สูงอายุ ณ อ่างเก็บน้ำพุก่าง