โครงงานการทำข้าวหลาม แกนนำเยาวชนบ้านท่าวังหิน เทศบาลตำบลเมืองแก