(กรอบบ่าย) ละอ่อนน่านฮักบ้านเกิด จัดการขยะพลิกฟื้นเมืองน่าน