(กรอบเช้า) รวม'พลังสร้างสรรค์ละอ่อนน่าน ฮักบ้านเกิด'ครั้งที่2