พลังพลเมืองร่วมสานต่องานที่'พ่อ' ทำ


คลิกชมต้นฉบับข่าวได้ที่ : จะสานต่อ...งานที่พ่อทำ