เปิดรับสมัคร !!! เด็ก และเยาวชนเข้าร่วม โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 3

เปิดรับสมัคร !!! เด็ก และเยาวชนเข้าร่วม โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก ปี 3 พร้อมรับทุนสนับสนุนโครงการสูงสุด 20,000 บาท

เงื่อนไข
1.ต้องมีสมาชิกในทีม 5 คน
2.อายุ 14 - 25 ปี
3.มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม,ราชบุรี,เพชรบุรี,กาญจนบุรี
4.ต้องมีพี่เลี้ยงประจำทีม 1 คน

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : goo.gl/w8rGwn

ส่งกลับมาที่ minidonggggg@gmail.com , knotlui@hotmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.สมุทรสงคราม 034-732-388 , 091-881-8775 , 061-615-2913

­