(กรอบบ่าย) ชุมชนสะท้อนประเทศ 'ทิศบ้าน-ทางเมือง'เรื่องสำคัญ'สำนึก