(กรอบเช้า) ชุมชนสะท้อนประเทศ 'ทิศบ้าน-ทางเมือง'เรื่องสำคัญ'สำนึก