(กรอบบ่าย) ทิศทางบ้านเมือง พัฒนาด้วยเรื่อง 'สำนึกพลเมือง'