(กรอบเช้า) 'จากเยาวชน'จิตอาสา'หยั่งรากลึกสู่'สำนึกพลเมือง'