(กรอบบ่าย) 'จากเยาวชน'จิตอาสา'หยั่งรากลึกสู่'สำนึกพลเมือง'