(กรอบบ่าย)สมุนไพร-ท้องถิ่นไทย 'ฟื้นฟู-สำนึกรัก' พลังสำคัญ'เยาวชน'