(กรอบเช้า) สมุนไพร-ท้องถิ่นไทย 'ฟื้นฟู-สำนึกรัก' พลังสำคัญ'เยาวชน'