สสส.จับมือมูลนิธิสยามกัมมาจลหนุน”สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม” ย้ำ“เพราะจิตอาสา ไม่ใช่แค่ทักษะชีวิต”