ต้นแบบเยาวชน'หนองอียอ' ปลุกให้วัยรุ่นซ่าส์อย่างสร้างสรรค์