(กรอบเช้า) 'แก๊ง-แว้น'ปัญหาเด็ก 'แก้ที่ผู้ใหญ่'ที่เปิดใจ..เข้าใจ..ตั้งใจ