ข้อมูล Based line อบต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่
การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน (Based line) ก่อนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรนักถักทอชุมชน รุ่น 2 อบต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่