ครูผู้สร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีให้กับเด็ก

หัวเรื่อง : ครูผู้สร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีให้กับเด็ก

พิธีเปิดโดย : ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

ชื่องาน : “เวทีพูนพลังครู ครั้งที่ 1: ครูผู้สร้างคุณลักษณะนิสัยที่ดีให้กับเด็ก”

วัน / สถานที่จัด : วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

เนื้อหา : การสอนนิสัยดีให้แก่เด็กนั้นไม่แยกจากการสอนวิชา ต้องอยู่ด้วยกัน เป็นเนื้อเดียวกัน ครูที่สอนวิชาเก่งก็ต้องเอาใจใส่ในการฝึกนิสัย ใจคอลูกศิษย์ไปพร้อมๆกัน

จัดโดย : มูลนิธิสยามกัมมาจล และองค์กรภาคีเครือข่ายที่ดำเนินการขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษาและพัฒนาครู จำนวน 22 ภาคี

อ่านเอกสารถอดความได้ที่นี่

ชมข้อมูลกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่

ชมวีดีโอทั้งหมดของงานได้ที่ 

­

­

­

­