ที่มาของพี่ขนมปัง
ที่มาของพี่ขนมปัง

"ที่มาของพี่ขนมปัง"
....................................

สัปดาห์ที่ 3 ที่อนุบาลบ้านรัก ครูอุ้ยและแม่ครูชวนเด็กๆ มาปั้นขนมปังทานเองร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ สำหรับเป็นอาหารว่างตอนสาย ที่จะทำให้เด็กๆ เห็นที่มาที่ไปของอาหารที่ทำและนำมารับประทานร่วมกัน
กระบวนการเริ่มจากการปั้นขึ้นรูปตามจินตนาการ นำไปอบ เมื่อขนมปังสุกหอม แม่ครูชวนเด็กๆมาร่วมโต๊ะรับประทานอาหารว่างพร้อมกัน

กิจกรรมนี้นอกจากเด็กๆ จะได้ฝึกการใช้กล้ามเนื้อนิ้วมือ (กล้ามเนื้อมัดเล็ก) การใช้จินตนาการ และเห็นความมหัศจรรย์ของการเปลี่ยนรูปของแป้งแล้ว การรับประทานอาหารบนโต๊ะอาหารร่วมกัน เด็กๆ ยังได้ประสบการณ์ใหม่ในฝึกมารยาทบนโต๊ะอาหารที่เด็กจะดูจากครูเป็นต้นแบบ ฝึกการรอคอย พี่ดูแลน้อง และฝึกเรื่องประชาธิปไตยที่แต่ละคนจะมีสิทธิเท่าเทียมกัน

­