เล่นตามลมหายใจ
เล่นตามลมหายใจ

"เล่นตามลมหายใจ"
.................................................................

ในสัปดาห์ที่ 3 หลังจากที่เด็กๆ ทำกิจกรรมงานบ้าน งานครัว งานสวนแล้ว แม่ครูพาเข้ามา “เล่นตามมุมบ้าน” เปรียบเสมือนการหายใจเข้า การเล่นตามมุมบ้านนั้นเด็กๆ ได้เล่นบทบาทสมมุติตามจินตนาการ ฝึกทักษะการเข้าสังคม และสุดท้ายแม่ครูพาเด็กๆ เก็บของเล่นเข้าที่เมื่อหมดเวลาเล่น เป็นการฝึกให้เด็กรู้จักรับผิดชอบตัวเอง และฝึกให้เด็กๆ รู้จักแยกแยะของเล่น (วัสดุ) แต่ละประเภทได้อย่างเนียนๆ และเมื่อรับประทานอาหารว่างร่วมกันแล้ว จากนั้นแม่ครูที่อนุบาลบ้านรัก พาเด็ก ๆ จูงมือกันออกไปเล่นที่สนามหญ้าเปรียบเสมือนการผ่อนลมหายใจออกอีกครั้ง เด็กๆ ได้วิ่งเล่นออกแรงตามเครื่องเล่นที่เด็กๆ สนใจในสนาม

ชมคลิปได้ที่ : https://fb.watch/5GUSIgnE3b/