พ่อแม่ในโครงการห้องเรียนพ่อแม่แลกเปลี่ยนประสบการณ์​

พ่อแม่ในโครงการห้องเรียนพ่อแม่แลกเปลี่ยนประสบการณ์

--------------------------------------------------------

ครูหม่อมชวนคุณพ่อคุณแม่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโครงการห้องเรียนพ่อแม่ไปปรับใช้ในการดูแลลูกน้อย
จากพฤติกรรมงอแงของลูก ที่แม่ไม่เข้าใจว่าลูกต้องการอะไร เหมือนว่าแม่ทำอะไรให้ ลูกก็ไม่ชอบ จนแม่ต้องเดินหนี แต่ลูกก็ไม่ยอม
เพื่อนคุณแม่จึงช่วยกันแบ่งปันเทคนิคที่เคยนำไปใช้กับอาการงอแงลูกตัวเองตามสถานการณ์ที่แตกต่างกัน และในที่สุดก็ได้เรียนรู้ร่วมกันว่า พฤติกรรมงอแงของลูกที่เกิดจากอารมณ์งอน เป็นเพราะเขาอยากมีตัวตน เด็กที่อายุ 3-4 ขวบ กำลังอยู่ในช่วงสร้างตัวตน (Self) ต้องการการยอมรับ self ของเขาจากคนที่เขารักมากที่สุด เพื่อที่เขาจะยอมรับตัวเอง อยากจะดูแลตัวเอง จึงเป็นหน้าที่ของพ่อและแม่ที่ต้องทำหน้าที่นี้ ด้วยการจัดการอารมณ์ตัวเองก่อน (จะอยากไปจัดการลูก) อารมณ์แม่ต้องพร้อม ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องฝึก ทำซ้ำๆ แต่เมื่อเริ่มทำแล้ว อีกหน่อยก็จะสบาย

--------------------------------------------------------

โครงการห้องเรียนพ่อแม่ไทยพาณิชย์

การสร้างวินัยเชิงบวก โดย ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

วันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม Academy ชั้น 18 ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่