ครูหม่อมชวนพ่อแม่สังเกตบทบาทแม่ครูอนุบาลบ้านรัก

ครูหม่อมชวนพ่อแม่สังเกตบทบาทแม่ครูอนุบาลบ้านรัก

..............................................................................

"เมื่อเผชิญสถานการณ์พฤติกรรมเด็กเมื่อมาอยู่ร่วมกัน แม่ครูจะนิ่ง ทั้งสีหน้า น้ำเสียง และแววตา และแม่ครูจะใช้การปรับสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กใหม่ แทนการปะทะกับอารมณ์หรือให้ความสนใจกับการกระทำของเด็กตรง ๆ จงอย่าหวั่นไหวต่อบททดสอบที่เด็กกำลังท้าทาย"