การดูแลลูกทั้งสมองและพื้นฐานจิตใจ โดย ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

การดูแลลูกทั้งสมองและพื้นฐานจิตใจ โดย ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

--------------------------------------------------------

การดูแลลูกทั้งสมองและพื้นฐานจิตใจ ด้วยความเข้าใจธรรมชาติของลูกและปรับบทบาทของพ่อแม่ที่ให้โอกาสลูกได้พัฒนา EF สุดท้ายจะนำไปสู่การ Form Head to Heart ของลูก วันข้างหน้าที่พ่อแม่ไม่อยู่ ลูกจะสามารถดูแลตัวเองได้ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด Inner Voice ที่อยู่ในหัวลูกจะถูกดึงขึ้นมา และปกป้องลูกไว้ได้

--------------------------------------------------------

โครงการห้องเรียนพ่อแม่ไทยพาณิชย์

การสร้างวินัยเชิงบวก โดย ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

วันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม Academy ชั้น 18 ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่