สรุปโครงการห้องเรียนพ่อแม่ สำหรับพ่อแม่เด็กปฐมวัย เล่นรู้โลก ผ่านความงาม ครั้งที่ 3-4

โครงการห้องเรียนพ่อแม่

สำหรับพ่อแม่เด็กปฐมวัย

“เล่นรู้โลก ผ่านความงาม” ครั้งที่ 3 - 4

โดย อภิสิรี จรัลชวนะเพท (ครูอุ้ย) และคณะครูอนุบาลบ้านรัก


สรุปโครงการห้องเรียนพ่อแม่ สำหรับพ่อแม่เด็กปฐมวัย "เล่นรู้โลก ผ่านความงาม ครั้งที่ 3-4"